Specialist in faunabeheer | FD Plaagdierpreventie
squirrel

Faunabeheer

Naast de wel bekende plaagdieren, komen er in ons land ook andere dieren voor die soms onaanvaardbare schade kunnen aanrichten. In Nederland worden diverse inheemse vogels en zoogdieren vanuit de Flora- en Faunawet beschermd, behalve in bijzondere situaties. Er mag dus niet ingegrepen worden in populaties, tenzij ze schade toebrengen of gevaarlijk worden.

Dus wanneer dieren zoals vogels, konijnen, steenmarters en vleermuizen onaanvaardbare schade aanrichten, overlast veroorzaken of ziektes overbrengen die de volksgezondheid in gevaar brengen, mag er onder bepaalde voorwaarden worden ingegrepen. Dit alles met als doel om de risico’s ten aanzien van de volksgezondheid, de openbare veiligheid en het kwetsbare faunabeheer te beperken.

FD Plaagdierpreventie: specialist in faunabeheer

FD Plaagdierpreventie is gespecialiseerd op het gebied van faunabeheer, de wering en de eventuele bestrijding van dieren die normaal niet tot plaagdieren worden gerekend. Ook hebben we een brede praktische kennis op het gebied van faunabeheer, landbouw, milieu en de toepassing daarvan in de praktijk. Het vinden van een oplossing voor dit soort faunabeheer problemen is dan ook zeer specialistisch werk.

Voor alles op het gebied van faunabeheer is unieke expertise en kennis nodig. En over deze expertise beschikken wij. Neem contact met ons op.

Meer weten over onze faunabeheer aanpak?

Wilt u meer weten over faunabeheer in de breedste zin van het woord of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.