Brochures - downloads | FD Plaagdierpreventie

Brochures

Hier vind u o.a. onze bedrijfsbrochures en diverse kwaliteitscertificaten

CEPA Certified Keurmerk

FD Plaadierpreventie is sinds april 2017 in het bezit van het CEPA CEN Standaard EN 16636 Certifiaat.  CEPA, wat staat voor Confederation of European Pest Management Assosiations ontwikkelde deze kwaliteitsnorm in 2015 voor Plaagdiermanagementsbedrijven en omschreef hiervoor de eisen, vaardigheden en aanbevelingen waaraan een profesionele Europese plaagdierbeheerser aan moet voldoen. Download


Handboek beheersing rattenpopulaties buiten gebouwen

Het handboek beheersing rattenpopulaties buiten gebouwen Versie 2.0 d.d. 22 februari 2016 ook wel aangeduid als HBR (Handboek Beheersing Rattenpopulaties om gebouwen en voedselopslagplaatsen). Download

Keurmerk Plaagdiermanagement (KPMB)

Op het gebied van bestrijding en wering van ongedierte is FD Plaagdierpreventie in het bezit van het KPMB certificaat “Keurmerk Plaagdiermanagement”. Het KPMB borgt dat FD Plaagdierpreventie als organisatie op een gecontroleerde wijze de kwaliteit en veiligheid van de dienstverlening, de producten en organisatie levert. Download

Integrated Pest Management (IPM) rattenbeheersing

FD Plaagdierpreventie is in het bezit van het certificaat Integrated Pest Management (IPM) rattenbeheersing om gebouwen en voedselopslagplaatsen, Om nog na 1 januari 2017 de mogelijkheid te behouden rodenticiden in te zetten om gebouwen en voeselopslagplaatsen is o.a. in samenwerking met het Ctgb en ILT het handboek rattenbeheering (HBR) opgesteld. Dit kwaliteitscertificaat is verplicht om buiten ratten te mogen beheersen en bestrijden. Download