Muggen bestrijden

In Nederland en België leven meer dan 20 verschillende soorten muggen. Deze steekmuggen zijn vooral in de zomer hinderlijk, omdat de wijfjes mensen kunnen steken. Zij moeten bloed zuigen om zo hun eitjes tot rijpheid te kunnen brengen. Een wijfje legt zelfs 100 eitjes of meer. Voorbeelden van deze steekmuggen zijn de gewone steekmug, de geringde steekmug en de malariamug.

Muggenoverlast komt voornamelijk voor in waterrijke gebieden, maar ook in gebouwen waar water stilstaat, bijvoorbeeld in kruipruimten. De wijfjes van sommige muggensoorten overwinteren dan ook in de gebouwen. U kunt uzelf voorstellen dat deze muggen overlast veroorzaken, waardoor het bestrijden van de muggen noodzakelijk is. Wij adviseren om voor deze muggenbestrijding een professionele partij zoals FD Plaagdierpreventie in te schakelen.

Muggenoverlast – de mogelijke schade

Zowel voor particulieren als voor bedrijven kan muggenoverlast schadelijke gevolgen teweegbrengen. De meeste muggensoorten kunnen virale aandoeningen, gele koorts, de vijfdaagse koorts en malaria met zich meedragen. En in de voedingsmiddelenindustrie kunnen zij per ongeluk in de producten terechtkomen.

De gevolgen voor uw onderneming kunnen onder andere zijn dat het vertrouwen geschaad wordt, ernstige schade voor uw gezondheid en uw reputatie op het gebied van hygiëne en gevolgen wat betreft kosten, aangezien er sprake is van inkomstenderving wanneer klanten en werknemers weglopen.

Muggenbestrijding door de specialist

Om van uw muggenoverlast af te komen is het aan te raden om een specialist op het gebied van muggenbestrijding in te schakelen. FD Plaagdierpreventie is zo een specialist voor zowel particulieren als bedrijven. Met ons speciale Plaagdier Beheersplan werken we samen met uw bedrijf naar de best passende oplossingen wat betreft het bestrijden van muggen.

U kunt zelf ook maatregelen nemen om muggenoverlast te voorkomen. Maak plaatsen waar water blijft staan droog, zoals kruipruimten, watermeterputten, afvoerputjes, platte daken, etc. Zorg ervoor dat lekkages gerepareerd worden en pas insectenwerende middelen toe. Om het terugkeren van de muggen te voorkomen is het altijd slim om dit regelmatig te laten inspecteren door een gekwalificeerd bedrijf.

Contact opnemen?

FD Plaagdierpreventie