Privacy policy / Privacyverklaring - FD Plaagdierpreventie

Privacy policy / Privacyverklaring

FD Plaagdierpreventie respecteert uw privacy als gebruiker van deze website.

FD Plaagdierpreventie, gevestigd aan Duinkerkenlaan 19, 5627 MA te Eindhoven, is verantwoordelijk voor de verwerking
van bepaalde persoonsgegevens zoals weergegeven in dit document.
Contact emailadres: administratie@fdplaagdierpreventie.nl

Persoonsgegevens welke wij verwerken
FD Plaagdierpreventie verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of
omdat u deze zelf aan ons verstrekt om te voldoen aan onze juridische en/of contractuele verplichtingen en om aan uw
wensen als klant tegemoet te komen. Deze gegevens kunnen ook verwerkt worden, zowel voor commerciële doeleinden
zoals e-mailmarketing-, markt- en klantanalyses, als voor statistische doeleinden om onze producten en diensten en uw
ervaring met ons merk te verbeteren. De gegevensverwerking heeft een specifiek doel en is conform de wetgeving.

FD Plaagdierpreventie verwerkt enkel de relevante informatie die nodig is om u de juiste diensten en service te kunnen
leveren. Indien we persoonlijke gegevens ontvangen welke we niet van u nodig hebben, worden deze niet verwerkt.
We ontvangen geen persoonsgegevens van andere partijen.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens welke wij verwerken:

  • Contactgegevens: (bedrijfs)naam, (facturatie)adres en (woon)plaats,
    e-mailadres en telefoonnummer
  • Alle relevante gegevens van uw plaagdierbeheer welke nodig zijn om te voldoen aan wettelijke of
    auditerende instanties. Deze gegevens worden vastgelegd in het (digitale) logboek
  • GPS-coördinaten van de FD Plaagdierpreventie digitale logboek-diensten,
    IP-adressen, door de cookies die onze website bevat
  • Klanttevredenheid; Uw ervaring en mening over de geleverde diensten

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
FD Plaagdierpreventie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor uw gegevens worden verzameld, dat betekent dus dat uw gegevens slechts bewaard worden zolang ze
nodig zijn voor het afgesproken doel, echter we verwijderen uw persoonlijke gegevens niet wanneer de Wet vereist
dat we ze bewaren.  Uw gegevens worden gewist nadat ons zakelijk contact is beëindigd en de wettelijke
bewaartermijnen zijn verstreken.

Delen van persoonsgegevens met derden
FD Plaagdierpreventie zal geen persoonsgegevens verkopen, verspreiden of onthullen aan derden en verstrekt deze
uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om
te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. FD Plaagdierpreventie blijft
verantwoordelijk voor deze verwerkingen

Als FD Plaagdierpreventie zou fuseren of verkocht worden, kunnen we de persoonlijke gegevens aan de relevante derde
partij doorgeven, op voorwaarde dat die derde partij ze verwerkt volgens deze privacyverklaring.

Cookies, of vergelijkbare technieken, welke wij gebruiken.
FD Plaagdierpreventie vind het van groot belang dat u weet welke cookies en vergelijkbare technologieën onze website
inzet en voor welke doeleinden ze gebruikt worden.

We willen namelijk graag zowel uw privacy als de gebruiksvriendelijkheid van onze website zoveel mogelijk waarborgen.
FD Plaagdierpreventie gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor een goede technische werking van de website. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Als u
bijvoorbeeld niet wilt dat websites cookies op uw computer plaatsen, dan kunt u via uw browserinstellingen de cookie-
instellingen aanpassen. Daar kunt u ook de cookies verwijderen die al geplaatst zijn door websites. Let op: u dient deze
instellingen voor elke browser, computer en elk ander mobiel apparaat dat u gebruikt afzonderlijk moet aanpassen.

Beveiliging van persoonlijke gegevens
FD Plaagdierpreventie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik,
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk
heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze
klantenservice of via administratie@fdplaagdierpreventie.nl

Uw rechten
U hebt het recht de gedetailleerde informatie van uw persoonsgegevens, welke wij verwerken, op te vragen.
FD Plaagdierpreventie verzekert u dat u uw persoonlijke gegevens zelf te allen tijde kunt updaten. (al dan niet telefonisch
of per email.) Om uw privacy en veiligheid te beschermen, neemt FD Plaagdierpreventie de nodige stappen om uw identiteit te verifiëren. Dit alvorens u toegang te geven tot, of u aanpassingen te laten aanbrengen aan, welke persoonsgegevens dan ook.

Koppelingen naar andere websites
Deze privacyverklaring is enkel van toepassing op de websites die in het beheer zijn van FD Plaagdierpreventie en niet op
websites van derden. Ook is deze privacyverklaring niet van toepassing op websites waarna wordt doorverwezen en welke
niet in het beheer van FD Plaagdierpreventie zijn.

Veranderingen aan onze privacyverklaring
FD Plaagdierpreventie behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring, door zijn gebruikers hiervan op de hoogte te stellen op deze pagina. We raden u aan om deze pagina regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. De datum van de laatste wijziging wordt onderaan deze pagina aangegeven.

Slotbepaling
Als u vragen heeft omtrent onze privacyverklaring kan u contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming
administratie@fdplaagdierpreventie.nl of via  +31 040 8423603.


Deze Privacy Policy (v2) werd opgesteld op 1/3/2019